Chế độ, chính sách lao động

Thứ Năm (29/07/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thành phố Thuận An tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/7/2021, UBND thành phố Thuận An ban hành Công văn số 2068/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung, chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhằm góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn thành phố Thuận An.

         

** Đính kèm văn bản:  Công văn số 2068/UBND-VX ngày 16/7/2021 củaUBND thành phố Thuận An.

Số lượt truy cập

0 0 3 3 3 4 5 3 0