Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Ba (08/06/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Thuận An và HĐND cấp xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

1/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐNDthành phố Thuận An khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

2/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường An Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

3/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Lái Thiêu khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

4/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Vĩnh Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

5/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường An Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

6/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Nhâm khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

7/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã An Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

8/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thuận Giao khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

9/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Chuẩn khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

10/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Hưng Định khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

11/ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Hòa khóa XII nhiệm kỳ 2021 — 2026.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 2 8 1