Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Hai (31/05/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Nghị quyết số 123/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 123/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 3 8 2