Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Hai (31/05/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Nghị quyết số 59/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Thuận An về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 59/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Thuận An về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 4 2 5