Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Ba (04/05/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Danh sách các đơn vị bầu cử có người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2021 - 2026

 1. Đơn vị bầu cử số 1
 2. Đơn vị bầu cử số 2
 3. Đơn vị bầu cử số 3
 4. Đơn vị bầu cử số 4
 5. Đơn vị bầu cử số 5
 6. Đơn vị bầu cử số 6
 7. Đơn vị bầu cử số 7
 8. Đơn vị bầu cử số 8
 9. Đơn vị bầu cử số 9
 10. Đơn vị bầu cử số 10
 11. Đơn vị bầu cử số 11

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 3 1 0 8 4