Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Ba (04/05/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Về việc thành lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử theo đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

** Đính kèm văn bản: Nghị quyết số 77/NQ-UBBC Về việc thành lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử theo đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 3 1 2 8 6