Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Tư (28/04/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Ủy ban MTTQ phường Bình Nhâm: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 16-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Nhâm đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Nhâm đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bình Nhâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, có 40 người ứng cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử lấy ý kiến nơi cư trú. Kết quả, 100% ứng cử viên đại biểu HĐND phường Bình Nhâm đều nhận được sự đánh giá, tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thảo luận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bình Nhâm nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời thông qua 02 đơn xin rút tên tham gia ứng cử thuộc khối UBND và khối đại diện tri thức.

Qua thảo luận biểu quyết, 100% đại biểu thống nhất 02 ứng cử viên xin rút tên khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời biểu quyết nhất trí chốt danh sách 38 ứng cử viên còn lại đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Trong đó đại biểu là nữ có 16 ứng cử viên, đạt tỷ lệ 42,1%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 15 người, đạt tỷ lệ 37,5%; đại biểu ngoài Đảng 07 người, đạt tỷ lệ 17,5%; đại biểu tái cử 13 người,  chiếm tỷ lệ 48,1%.

Hồng Ân

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 3 1 0 1 0