Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Ba (23/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chiều ngày 16/3/2021, Ban Thường trực UBMTTQ phường Vĩnh Phu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Thường trực HĐND,UBND, Ủy ban bầu cử của phường và đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên.

Hội nghị đã nghe qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu phố do bà Nguyễn Thị Thảo – Chủ tịch UBMTTQ phường trình bày. Theo đó, có 21/22 đơn vị giới thiệu người ứng cử đúng theo phân bổ, (khuyết 01 đơn vị), đạt 95,5%. Việc giới thiệu người đảm bảo đúng theo Điều  7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, điều 37 Luật Bầu cử về những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Về độ tuổi: các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp,… giới thiệu người đảm bảo tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ. Đảm bảo độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND tối thiểu là từ đủ 21 tuổi trở lên theo điều 2 Luật Bầu cử. Các đơn vị đảm bảo quy trình việc giới thiệu nhân sự  theo Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-CTUBTWMTTQVN, Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14.

Về tiến độ thời gian. Các đơn vị tổ chức thực hiện việc giới thiệu đúng trong khoảng thời gian qui định, từ ngày 24/2 – 11/3. Đến cuối ngày 11/3 các đơn vị hoàn tất gửi hồ sơ giới thiệu về BTT UBMTTQ phường.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (16 đơn vị, giảm 01) giới thiệu người ứng cử gồm: Họp Ban lãnh đạo và Ban lãnh đạo mở rộng được tổ chức 32 cuộc với 211 lượt người tham dự để dự kiến giới thiệu người ứng cử. Tổ chức hội nghị và hội nghị  liên tịch lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc có 08 cuộc với 142 cử tri tham dự để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử; số cử tri tham dự đảm bảo theo điều 1 chương I của Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14.

Đối với 05 khu phố.  Kết quả Hội nghị Ban CTMT tổ chức được 05 cuộc có 59 người dự. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú có 10 cuộc với 709 lượt người dự. Số cử tri tham dự đảm bảo theo qui định tại điều 6 chương II NQ 1186/2021/UBTVQH14.

Quy trình việc giới thiệu người ứng cử các khu phố đảm bảo. Gồm: bước đầu tổ chức họp giữa Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác MT để dự kiến người của khu phố ra ứng cử; sau đó Ban Công tác MT tiến hành Hội nghị Ban CTMT để dự kiến giới thiệu người ứng cử; tiếp đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Nhìn chung, khi đưa ra hội nghị cử tri lấy kiến nhận xét người ứng cử, có 12 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều thống nhất tán thành với danh sách theo dự kiến của Ban lãnh đạo các đơn vị và Ban CTMT các khu phố.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước đó đã thống nhất số lượng đại biểu được bầu 24 người, số ứng cử viên giới thiệu là 44 người, trong đó có số dư là 04 người. Sau bước các đơn vị giới thiệu, số người được các đơn vị giới thiệu là 42 người (Công an giảm 01, doanh nghiệp giảm 01), trong đó vẫn đảm bảo số dư là 02 người. Không có người tự ứng cử trong quá trình các đơn vị giới thiệu.

Các đơn vị giới thiệu người ứng cử cũng chú trọng công tác tuyên truyền như: tuyên tuyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày bầu cử,… Kết quả đã tổ chức được 18 cuộc với 851 lượt người dự.

Hội nghị đã biểu quyết một lần cả danh sách gồm 42 vị vào danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức giơ tay với sự thống nhất 100% thành phần dự biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực MTTQ phường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Nguyễn Thị Thảo


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 1 1 6 5 8