Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Ba (23/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử HĐND Thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thuận An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử HĐND Thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện bước 3 Quy trình hiệp thương để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều ngày 15-03, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam thành phố Thuận An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Thành phố Thuận An cùng các Ông, bà lãnh đạo, thành viên Uỷ ban Bầu cử Thành phố Thuận An.

Chủ trì hội nghị: Bà Nguyễn Ngọc Phượng, UVBTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam thành phố Thuận An cùng các Ông, bà Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, Ông, bà tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố Thuận An.

Trên cơ sở Công văn số 04/CV-HĐND ngày 18/02/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo biên bản hiệp thương lần thứ nhất. Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam thành phố tiến hành phân bổ cho 44 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Thuận An gồm 62 ứng cử viên theo kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND thành phố. Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 129 cuộc họp lãnh đạo, lấy ý kiến cử tri nơi công tác (hoặc nơi làm việc) và họp Ban lãnh đạo mở rộng với tổng cộng 3.255 người dự; kết quả đã giới thiệu 62 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và không có người tự ứng cử.

Qua các cuộc họp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã căn cứ vào các tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND và những quy định về những người không được ứng cử; đồng thời các ứng cử viên đều được giới thiệu đúng theo phân bổ. Số lượng, cơ cấu, thành phần đã được phân bổ và giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tỷ lệ cơ cấu kết hợp theo quy định. Biên bản các cuộc họp đều được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được gửi về Thường trực Ủy ban bầu cử đúng thời gian quy định. 

Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết danh sách 62 đại biểu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thành phần, cơ cấu cụ thể như sau:

+ Đại biểu là Nữ (33/62 đại biểu đạt tỷ lệ 53,22%, tăng 4,83%).

+ Đại biểu Ngoài Đảng (11/62 đại biểu đạt tỷ lệ 17,74%, tăng 1,61%).

+ Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (20/62 đại biểu đạt tỷ lệ 32,25%, tăng 4,83%).

+ Đại biểu tái cử là đại biểu HĐND khoá trước: 17/35 đại biểu đạt tỷ lệ 48,57%, tăng 2,86%).

Như vậy, số lượng, cơ cấu, thành phần đã được phân bổ và giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tỷ lệ cơ cấu kết hợp theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Uỷ ban MTTQ Thành phố và MTTQ xã, phường sẽ phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các cử tri nơi cư trú của các Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và các xã, phường. Dự kiến hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 15/04/2021 tại Hội trường Khối vận thành phố Thuận An.

Chí Cường – MTTQTA

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 1 1 6 5 1