Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Năm (18/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch số 11/KH-UBBC ngày 02/3/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

** Đính kèm văn bản: Kế hoạch số 11/KH-UBBC ngày 02/3/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 1 1 6 0 5