Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Năm (18/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân

** Đính kèm văn bản: Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 3 1 9