Bầu cử Quốc hội - HĐND

Thứ Năm (18/03/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

** Đính kèm văn bản: số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 về Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 7 7 5 2 7 4