Thông tin tổng hợp

Thứ Ba (14/07/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường An Thạnh

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHƯỜNG AN THẠNH

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phụ trách

Thư điện tử

1

Lê Anh Vũ

Chủ tịch UBND

Phường An Thạnh

0917.221.122

Tổ trưởng

vula
@binhduong.gov.vn

2

Tăng Thanh Tuấn

Công chức

Văn phòng – Thống kê

089.026.126

Tổ phó

tangthanhtuan1984
@gmail.com

3

Hứa Thanh Hải

Công chức
Tư pháp – Hộ tịch

0908.626.818

Thành viên

haihuathanh1
@gmail.com

4

Trần Thị Phương Tâm

Công chức
Tư pháp – Hộ tịch

0974.322.978

Thành viên

phuongtam1980
@gmail.com

5

Đặng Tố Anh

Công chức
Văn hóa – Xã hội

0946.977.978

Thành viên

dangtoanh1984
@gmail.com

6

Tăng Hoàng Nguyên Thạnh

Công chức

Địa chính – Xây dựng

0918.575.671

Thành viên

thanhtangdcat
@gmail.com

Số lượt truy cập

0 0 1 9 6 1 9 6 2