Thông tin quy hoạch

Thứ Năm (06/02/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Thuận An năm 2020 theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

1/ Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

2/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020