Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (29/09/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Bổ sung một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Thuận An

** Xem chi tiết văn bản tại đây: Thông báo số 881/TB-UBND ngày 25/09/2023.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 4 6 5 7 7