Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (27/09/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

V/v phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay” trên địa bàn thành phố

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 717/CCTL-NV, ngày 24/8/2023 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc phối hợp phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay”.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob trên nền nhạc bài hát phòng chống thiên tai “Như cánh diều bay - Flying Kites” năm 2023 với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động ngoại khóa sáng tạo, văn hóa, văn nghệ sôi nổi trong trường học, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2023.

Để cuộc thi phổ biến rộng rãi đến trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi tham gia. Ban phụ trách Phòng, chống thiên tai thành phố thông báo đến các ngành, UBND xã, phường phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob trên nền nhạc bài hát phòng chống thiên tai “Như cánh diều bay - Flying Kites” năm 2023 phối hợp tuyên truyền vận động về cuộc thi.

- Thông tin cuộc thi: https://www.unicef.org/vietnam/vi/nhu-canh-dieu-bay

** Chi tiết văn bản xem tại đây: 474/CV-KT về phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay” trên địa bàn thành phố.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 4 1 9 8 6 3