Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (09/08/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Trong đó, tập trung tìm hiểu các quy định của Luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm: Luật phòng chống ma túy năm 2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Có 2 hình thức thi gồm: thi trực tuyến và thi viết. Thí sinh có thể tham gia đồng thời cả 2 hình thức thi.

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đồng thời tổ chức 3 vòng thi tháng trực tuyến trên website cuộc thi.

Thông tin về cuộc thi, giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải thi Cuộc thi chung cuộc và các vòng thi tháng sẽ được công bố trên website của cuộc thi: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/ ; trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác./.

** Chi tiết văn bản xem tại đây: Công văn số 2314/UBND-NC ngày 02/8/2023 về phối hợp triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 6 0 8 3