Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (23/06/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2023-2024

 1. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

 1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thực hiện theo hình thức xét tuyển.

 1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

- Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao.

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Viên chức trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố; viên chức khác bao gồm Kế toán, Công nghệ thông tin, Thiết bị, Thư viện, Văn thư, Tổng phụ trách Đội.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 347 chỉ tiêu

a) Giáo viên mầm non hạng III: 60 chỉ tiêu; mã số: V.07.02.26  

b) Giáo viên tiểu học hạng III: 173 chỉ tiêu; mã số:  V.07.03.29

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 69 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32

d) Giáo viên trung học phổ thông hạng III: 06 chỉ tiêu; mã số: V.07.05.15

đ) Thư viện viên hạng IV: 09 chỉ tiêu, mã số: V.10.02.07

e) Thiết bị Tiểu học: 06 chỉ tiêu, mã số: V.07.07.20

g) Thiết bị THCS: 02 chỉ tiêu, mã số: V.07.07.20

h) Văn thư: 06 chỉ tiêu, mã ngạch 02.007.

i) Công nghệ thông tin: 04 chỉ tiêu, mã số: V.11.06.15.

k) Kế toán: 12 chỉ tiêu, mã ngạch 06.032.

(Kèm theo Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm)

 1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a) Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Lý lịch rõ ràng.

d) Về trình độ:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành văn thư, thư viện, thiết bị, kế toán), sau đây gọi chung là trình độ đào tạo.

+ Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

+ Nếu bằng tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp ở môn đào tạo chính.

- Yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Sau khi trúng tuyển, giáo viên phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày tuyển dụng.

đ) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

e) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

2. Điều kiện cụ thể

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển viên chức cho từng ngành học, cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

a) Đăng ký vị trí việc làm giáo viên:

- Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành mầm non.

- Giáo viên tiểu học:

+ Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tiểu học.

+ Giáo viên dạy bộ môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tương ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm là giáo viên môn Tiếng Anh, phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt trình độ bậc 4 đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở và tối thiểu đạt trình độ  bậc 5 Tiếng Anh đối với cấp trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

b) Đăng ký vị trí việc làm Công nghệ thông tin:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc Công nghệ thông tin. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

c) Đăng ký vị trí việc làm Thiết bị:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học.

d) Đăng ký vị trí việc làm Thư viện:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin - Thư viện. Trường hợp tốt nghiệp ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin - Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

đ) Đăng ký vị trí việc làm Văn thư:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ.

e) Đăng ký vị trí việc làm Kế toán: 

Có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

g) Đăng ký vị trí việc làm Tổng phụ trách Đội:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; ĐIỂM ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức, nội dung xét tuyển

Việc xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An thực hiện theo 02 vòng:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì người dự tuyển được tham dự sát hạch vòng 2.

1.2. Vòng 2

- Hình thức phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, phải đánh giá được kiến thức, kỹ năng, trình độ và khả năng của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn tối đa đối với một người dự tuyển là 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có thời gian không quá 15 phút để chuẩn bị).

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Cụ thể:

a) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức là giáo viên dạy lớp

- Buổi 1 (35 điểm):

+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.

+ 01 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 15 điểm.

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

- Buổi 2 (65 điểm):

+ Người dự tuyển thực hiện một đề cương giáo án (bài soạn) 01 tiết dạy theo chương trình giáo dục hiện hành, phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; trình bày cụ thể một phần nội dung theo giáo án đã soạn theo yêu cầu của Ban kiểm tra, sát hạch: 30 điểm.

+ Trả lời phản biện của Ban kiểm tra, sát hạch về nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm theo đề cương đã trình bày: 30 điểm (02 câu hỏi, mỗi câu 15 điểm).

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

* Riêng đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh: thực hiện kiểm tra, sát hạch 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (45 điểm) và điểm tác phong (05 điểm).

b) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức không phải là giáo viên dạy lớp (Kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị, công nghệ thông tin)

01 buổi duy nhất (50 điểm):

+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.

+ 01 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 30 điểm (mỗi câu 15 điểm).

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

Khi tổng hợp điểm để xét, thực hiện nhân đôi tổng số điểm của người dự tuyển đã đạt được để bảo đảm tổng số điểm xét tuyển theo thang điểm 100.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được thông báo tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét nguyện vọng 1 trước theo từng vị trí việc làm của từng cấp học, rồi mới xét đến nguyện vọng 2).

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm của vòng 2 và điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và kèm theo các loại giấy tờ hợp pháp có chứng thực sau: Bản photocopy văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; bản photocopy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người dự tuyển phải có nghiệp vụ sư phạm); bản photocopy chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm có yêu cầu); bản photocopy hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan, tổ chức cấp (nếu có).

b) Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

c) Đối với các trường hợp đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục công lập nhưng chưa qua tuyển dụng, nộp thêm bản photocopy các quyết định hợp đồng, quyết định lương hiện hưởng và sổ Bảo hiểm xã hội có thể hiện quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

2. Quy định về nộp phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (ghi 01 hoặc 02 nguyện vọng). Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp Bằng tốt nghiệp. Người dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo. Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo phải được bỏ vào 01 túi đựng hồ sơ giấy (25cm x 35cm).

b) Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và chuyển công tác về ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nếu được trúng tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải đảm bảo tất cả các thông tin kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách đăng ký; có trách nhiệm theo dõi, xem thông báo kết quả tuyển dụng tại Cổng thông tin điện tử thành phố Thuận An (https://thuanan.binhduong.gov.vn) trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển như: danh sách, ngày, giờ, địa điểm kiểm tra sát hạch, chọn nhiệm sở công tác, nhận quyết định tuyển dụng….

d) Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại, thư điện tử (email) đã đăng ký trong phiếu dự tuyển; phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm khi được triệu tập.

đ) Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không được trả lại.

 1. Phí tuyển dụng

Phí đăng ký dự tuyển 400.000 đồng/phiếu đăng ký dự tuyển (Mức thu phí dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), thu một lần khi người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển
 1. Thời gian: 08 giờ 00 đến 16 giờ 00 từ ngày 13/6/2023 đến ngày 13/7/2023 (trong giờ làm việc hành chính).
 2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN, CHỌN NHIỆM SỞ, NHẬN QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

 1. Kiểm tra sát hạch vòng 2

- Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023 Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả và thông báo triệu tập thí sinh tham dự sát hạch vòng 2 đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

- Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 04/8/2023 tổ chức sát hạch vòng 2 đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

 1. Công bố kết quả trúng tuyển

Từ ngày 10/8/2023 đến ngày 11/8/2023 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An công bố kết quả xét tuyển tại Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An (https://thuanan.binhduong.gov.vn).

Không thực hiện bảo lưu kết quả tuyển dụng đối với các kỳ tuyển dụng lần sau.

 1. Chọn nhiệm sở công tác và nhận quyết định tuyển dụng

Thời gian, địa điểm tổ chức chọn nhiệm sở và nhận quyết định trúng tuyển đối với từng trường hợp trúng tuyển sẽ được thông báo cụ thể khi công bố kết quả tuyển dụng.

VII. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

 1. Hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

 1. Chế độ tập sự

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Mục 6 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2023-2024./.

** Chi tiết xem tại đây: Thông báo số 669/TB-UBND về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2023-2024.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 3 8 1 0 4 3 8