Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (14/06/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An

Căn cứ Kế hoạch số 3044/KH-UBND ngày 03/11/2022 về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thuận An năm 2022.

Căn cứ Công văn số 35/SNV-CCVC ngày 09/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc thẩm định danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và cử công chức tham gia Hội đồng thi tuyển, các Ban thuộc Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Công văn số 815-CV/TU ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ý kiến tiên chuẩn chính trị; Công văn số 816-CV/TU ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ý kiến tiên chuẩn chính trị và Công văn số 817-CV/TU ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ý kiến tiên chuẩn chính trị.

Sau khi thẩm định hồ sơ, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo thành phố Thuận An thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An (Kèm theo danh sách trích ngang).

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

** Chi tiết xem tại đây: Thông báo số 673/TB-UBND về danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 3 7