Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (06/06/2023 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng nhu cầu tuyển dụng là 03 vị trí:

- 01 vị trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Hưng Định.

- 01 vị trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Lái Thiêu.

- 01 vị trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Phú.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

2.1. Tiêu chuẩn dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có nhu cầu xét tuyển, cụ thể như sau:

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị.

- Văn bản phê duyệt nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã của cơ quan có thẩm quyền;

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước trên địa bàn cấp xã.

- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

2.2. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương;

- Độ tuổi: đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi;

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành quân sự cơ sở;

- Có phẩm chất đạo đức, lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công việc;

- Có đơn dự tuyển.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển, có nhận xét (nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được) và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác;

- Văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố về đề nghị bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

- Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang…; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất;

- Văn bản phê duyệt nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc, 02 tấm ảnh 3x4 cm ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; Điều 3, Điều 14 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

5. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã phải có đạt các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 của Thông báo này này.

Trường hợp có nhiều hồ sơ đủ các điều kiện xét tuyển như nhau, sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Người đã từng giữ chức vụ hoặc đang giữ chức vụ Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã.

Người có trình độ đào tạo chuyên môn từ Cao trở xuống (Cao đẳng, trung cấp).

Trường hợp sau khi thực hiện thứ tự ưu tiên trên, song có hồ sơ có các tiêu chí như nhau, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định người trúng tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo này.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Thuận An. Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

7. Thời gian tổ chức xét tuyển: tháng 7/2023

8. Lệ phí dự tuyển:

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh, thực hiện theo Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong trường hợp lệ phí thu được không đủ để chi phục vụ kỳ xét tuyển giao phòng Nội vụ phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chếnh lệch.

** Đính kèm VB: Thông báo số 661/TB-UBND ngày 05/6/2023

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 2 6 5 4 3