Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Năm (17/11/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thuận An năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 3044/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND thành phố Thuận An về thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố năm 2022; UBND thành phố thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Thuận An như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

  1. Đối tượng

          - Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt của chức danh thi tuyển đang công tác tại các cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm. Đối tượng quy định nêu trên nếu không tham gia dự tuyển phải có lý do chính đáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị khác (các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường) nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tương đương với chức danh thi tuyển, được quyền đăng ký tham gia dự tuyển nhưng phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

  1. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

- Số lượng: 07 vị trí.

- Chức danh: Chánh Văn Phòng HĐND-UBND; 02 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng phòng Y tế; Phó trưởng phòng Y tế; Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DỰ TUYỂN

  1. Điều kiện

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ;

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển và phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận);

          - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

          - Đã qua thực tiễn công tác 3 năm trở lên trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan (không kể thời gian tập sự);

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức năm 2010; khoản 17 Điều 1, khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định.

2. Tiêu chuẩn đối với chức danh dự tuyển

a) Hiểu biết và năng lực

- Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Thuận An;

- Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực vị trí dự tuyển;

- Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực vị trí dự tuyển; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc;

- Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnh đạo phân công.

b) Trình độ

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí thi tuyển;

- Trình độ Lý luận chính trị: tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Trình độ Quản lý hành chính nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc Trung cấp hành chính trở lên;

- Kiến thức bổ trợ: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (01 bộ) bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (kèm theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định;

- Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác (kèm theo bản photo nhận xét đánh giá của 3 năm liên tục trước đó từ năm 2021 trở về trước). Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

** Đính kèm văn bản: 
1/ Thông báo 1313/TB-UBND ngày 10/11/2022 về thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thuận An năm 2022.
2/ Mẫu đăng ký.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 8 9 5 0 2