Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (02/11/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023

** Đính kèm văn bản: Công văn số 2980/UBND-NC ngày 31/10/2022 về phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn côn dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 2 7