Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Năm (15/09/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

V/v công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022)

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 1 0