Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Hai (22/08/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công an thành phố: Thư ngỏ thông báo việc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD)Đính kèm văn bản: Thư ngỏ về việc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD).

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 4 0 9