Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (05/07/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Về việc xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 7 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 48/TB-TLDTPH-QLN, ngày 04/7/2022 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa về việc xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 7 năm 2022,

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn xuống sông Sài Gòn đợt 7 năm 2022 như sau:

- Thời gian xả tràn: Từ 07 giờ 00 ngày 06/7/2022 (ngày 08/6 âm lịch) đến 07 giờ 00 ngày 16/7/2022 (ngày 18/6 âm lịch).

- Lưu lượng xả qua tràn: Q=100 m3/s.

- Độ mở cửa tràn: a1 = a6 = 0,66m.

- Tổng lượng xả: W=86,40 triệu m3.

Với lưu lượng xả Q=100 m3/s để đưa mực nước hồ Dầu Tiếng về mực nước cao nhất trước lũ theo quy trình vận hành trong mùa lũ, trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn, cần đề phòng khi mưa to có thể gây ngập cục bộ một số khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn.
** Đính kèm văn bản: Thông báo số 356/TB-CCTL ngày 05/7/2022.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 3 5 5 3 6 3