Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (11/01/2022 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo đó, có 1.169 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cụ thể:

- 146 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Phụ lục I);

- 1.023 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (Phụ lục II);

 

* Đính kèm văn bản: Quyết định số 3066/QĐ-UBND và Danh mục TTHC

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 4 6 9 8 9 4