Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Hai (27/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phân loại cấp độ dịch theo quyết định số 8138/QĐ-UBND của UBND thành phố Thuận An ngày 24/12/2021

** Đính kèm văn bản: Quyết định số 8138/QĐ-UBND của UBND thành phố Thuận An ngày 24/12/2021 về phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 4 6 9 9 0 7