Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (14/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phân loại cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Thuận An ban hành ngày 03/12/2021

** Đính kèm văn bản: Quyết định số 7451/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND thành phố Thuận An về việc phân lịa cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 4 6 9 9 3 6