Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (10/12/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2022

Ngày 09/12/2021, UBND thành phố Thuận An ban hành Kế hoạch số 3312/KH-UBND về lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cung cấp kịp thời các tiện ích, phục vụ giao dịch trực tuyến như thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử... tiến đến tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ ngày 01/01/2022.

** Đính kèm văn bản: Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 5 3 0 0 1 8