Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (29/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phân loại cấp độ dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An.

** Đính kèm văn bản:  Quyết định số 6008/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND thành phố Thuận An về phân loại cấp độ dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 4 6 9 9 5 4