Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (29/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021

** Đính kèm văn bản: 
1/ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Sở Ytế tỉnh Bình Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 đợt 70 cho trẻ từ15 – 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021.
2/ Kế hoạch số 5519/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 cho trẻ từ 12 –17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 9 2 5