Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (29/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

** Đính kèm văn bản: Thông báo số 155/TB-SYT ngày 29/10/2021 của Sở Y tế về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 8 9 8