Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Năm (28/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Cập nhật thể lệ và điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức, Ban ATGT thành phố đề nghị Công an thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố, Ban ATGT các xã, phường quan tâm triển khai phổ biến, truyền thông về Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo Công văn số 2337/BATGT ngày 16/8/2021 của Ban ATGT thành phố Thuận An.

- Thời hạn gửi tác phẩm: Trước ngày 20/9/2021.

- Tác phẩm tham dự thống nhất đặt tên File dự thi bao gồm cả: Tên clip/phóng sự và tên cá nhân/tổ chức tham dự; gửi tác phẩm tham dự đầy đủ cả File dự thi và Đơn đăng ký qua đường Bưu chính hoặc vào email: lienhoanphimatgtvn@gmail.com. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân đã gửi bài vào email: ntsc.vn@gmail.com yêu cầu gửi lại vào email: lienhoanphimatgtvn@gmail.com để Ban Tổ chức hội thi tổng hợp.


** Đính kèm văn bản: Công văn số 2889/BATGT V/v của Ban an toàn giao thông về cập nhật thể lệvà điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về Antoàn giao thông năm 2021.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 8 7 5