Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Năm (21/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn thành phố đoàn kết, chung sức, đồng long thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

** Đính kèm văn bản:  Kế hoạch số 2672/KH-UBND ngày 01/10/2021 về phátđộng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn thành phố đoàn kết, chung sức, đồng longthi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 9 4 5