Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (19/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Kế hoạch đón công dân của Bình Dương đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố trở về địa phương trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19

** Đính kèm văn bản: Kế hoạch số 5153/KH-UBND ngày 11/10/2021 về việc đón công dân của Bình Dương đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố trở về địa phương trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 9 5 1