Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (19/10/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hướng dẫn tạm thời vận chuyển công nhân, chuyên gia

** Đính kèm văn bản: Công văn số 3710/SGTVT-VTPTNL ngày 13/10/2021 về hướng dẫn tạm thời vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 1 3 2 9 5 6