Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (04/08/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

TB v/v tiếp tục tạm ngưng giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thuận An

** Đính kèm văn bản: Thông báo số 550/TB-UBNDngày 01/08/2021 về việc  tiếp tục tạmngưng giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thànhphố Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 9 6 2 1 1 1