Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Chủ Nhật (18/07/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 19/7/2021

Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 19/7/2021.

** Đính kèm văn bản: Công văn số 3300/UBND-VX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, ngày 18/7/2021 UBND thành phố Thuận An cũng đã ban hành Công văn số 2080/UBND-VX triển khai việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An theo chỉ đạo chung của tỉnh:

** Đính kèm văn bản: Công văn số 2080/UBND-VX ngày 18/7/2021 của UBND thành phố ThuậnAn.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 2 1 3 6 6 6