Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (16/07/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ngày 16/7/2021 UBND tỉnh Bình Dương có Công Văn số 3297/UBND-TH thông báo về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

** Đính kèm văn bản: Công Văn số 3297/UBND-TH thông báo về hoạt động sản xuất củadoanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 2 2 1 3 1 9 5