Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (14/07/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

Ngày 07/07/2021, UBND thành phố Thuận An ban hành Công văn số 1981/UBND-VX triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.


** Đính kèm văn bản: Công văn số 1981/UBND-VX ngày 07/07/2021 về triển khai Côngvăn số 5389/BYT-MT ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 0 8 7