Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Ba (08/06/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An năm học 2021 - 2022

Thông tin về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Giáo viên dạy lớp, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, văn thư, kế toán, y tế, thiết bị, thư viện, công nghệ thông tin.

2. Thẩm quyền tuyển dụng:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc, gồm các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

3. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Thực hiện xét tuyển theo 02 vòng: vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; vòng 2 thực hiện kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.


**Đính kèm văn bản:

1/ Thông báo số 492/TB-UBND ngày 07/6/2021 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thành phố Thuận An.

2/  Danh mục tài liệu tham khảo kiểm tra, sát hạch vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dụcvà Đào tạo

3/ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2 (PHẦN KIẾN THỨC CHUNG) 

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 9 8 4 5 6 7