Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Năm (25/02/2021 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Thông báo tham gia công tác viên dịch thuật

Phòng Tư pháp thành phố Thuận An thông báo tham gia công tác viên dịch thuật, thời gian từ ngày 01/03/2021  30/04/2021.

** Đính kèm chi tiết văn bản: Thông báo số 54/TB-TP về việc mời cộng tác viên dịch thuật

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 9 6 1 9 5 7