Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu (13/11/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Về việc công khai hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ (nay là Công ty TNHH Dương Bình Dương)

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG KHAI

(Đính kèm theo Công văn số 3647/UBND-KT ngày 10/11/2020

của UBND thành phố Thuận An)

 

- Tên: Công ty TNHH Một thành viên Hai Thọ.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701964424.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 50 tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện pháp luật: ông Tống Thanh Việc.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh gới độ sâu được phép khai thác đến dưới 01m đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Cụ thể: Công ty đã khai thác vược độ sâu so với giấy phép khai thác được cấp là 0,7m.

- Hình thức xử phạt:

+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền với số tiền phạt là 15.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc Công ty TNHH Một thành viên Hai Thọ phải:

+ San lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn, quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 36 của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, cụ thể: san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường và thiết lập lại con đường để phục vụ việc đi lại của người dân.

+ Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều 36 của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, cụ thể: nộp lại số tiền là 753.844.000 đồng (Bảy trăm năm mươi ba triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn đồng) do khai thác vượt khối lượng cho phép 37.692,2m3 đất san lấp (118.461,2m3 so với 80.769m3), đơn giá đất san lấp công trình 20.000 đồng/m3(hai mươi nghìn đồng/m3đất san lấp) theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Như vậy, tổng mức tiền phạt cho hành vi vi phạm trên và số lợi bất hợp pháp Công ty phải nộp là: 768.844.000 đồng (Viết bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 1 3 7