Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Hai (30/03/2020 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 12/3/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2080-CV/BTGTU về việc tuyên truyền, thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước:

** Đính kèm văn bản (Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gồm 07 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Lào, Khmer)

1/ Tiếng Việt

2/ Khmer

3/ Laos

4/ English

5/ French

6/ Chinese

7/ Spainish

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 0 5 9