Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Hai (02/12/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 1033

Cỡ chữ:

Thông báo Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thị xã Thuận An

Căn cứ Kế hoạch số 3862/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thị xã Thuận An, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ra Thông báo số 366/TB-UBND ngày 25/11/2019 về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thị xã Thuận An cụ thể như sau:

I. Đối tượng và số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

  1. Đối tượng

          - Công chức đang công tác tại Phòng Tư pháp thị xã Thuận An nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và có trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng Tư pháp thị xã.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trong thị xã (cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị khối nhà nước thị xã) không công tác tại Phòng Tư pháp thị xã, đã được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký tham gia dự tuyển nhưng phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

  1. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

- Số lượng: 01 vị trí.

- Chức danh: Trưởng phòng Tư pháp thị xã.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên

  1. Điều kiện:

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa XIII;

          - Có hồ sơ lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định;

          - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

          - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định (bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ);

          - Đã qua thực tiễn công tác 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

          - Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  1. Tiêu chuẩn đối với ứng viên

a) Hiểu biết và năng lực

- Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã Thuận An;

- Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác;

- Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc;

- Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnh đạo phân công.

b) Trình độ

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành Luật);

- Trình độ Lý luận chính trị: tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Trình độ Quản lý hành chính nhà nước: đã qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc Trung cấp hành chính trở lên;

- Kiến thức bỗ trợ: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (01 bộ) bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (kèm theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định;

- Quyết định tuyển dụng lần đầu;

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Ý kiến thẩm tra lý lịch của cấp ủy cùng cấp;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác (kèm theo bản photo nhận xét đánh giá của 3 năm liên tục trước đó từ năm 2018 trở về trước). Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

III. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian phát hành và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 (15 ngày làm việc).

Địa điểm phát hành và tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thị xã Thuận An.

IV. Lịch thi và tổ chức thi tuyển

1. Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển

- Ngày thi dự kiến: trong quý I năm 2020.

+ Buổi sáng (từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút): thi viết kiến thức chung.

+ Buổi chiều (từ 13 giờ 30 phút): thi trình bày Đề án tối đa là 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 60 phút đến 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

- Địa điểm thi: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An.

2. Lưu ý đối với các thí sinh

- Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đọc kỹ Thông báo này để đăng ký dự tuyển và ghi thông tin phù hợp với vị trí chức danh Trưởng phòng Tư pháp.

- Thông báo này thông tin công khai thông qua Đài truyền thanh thị xã; đăng tải trên trang thông tin điện tử thị xã; niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã (tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã và sảnh chính Ủy ban nhân dân thị xã).

- Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ thị xã Thuận An qua số điện thoại 0274. 3755443 để được hướng dẫn.
** Đính kèm:
  1. TB 366/TB-UBND về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp thị xã Thuận An.
  2. Mẫu đơn đăng ký dự thi.

Số lượt truy cập

0 0 1 8 4 7 0 2 2