Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (14/11/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 894

Cỡ chữ:

Lấy ý kiến nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Thuận An

     Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Thuận An trên trang cổng Thông tin điện tử của thị xã, cụ thể như sau:

     + Nội dung kế hoạch sử dụng đất (đính kèm nội dung kế hoạch)

     + Danh mục dự án, công trình trên địa bàn thị xã (đính kèm danh mục)

     + Nội dung công bố công khai (bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019)

     Thời gian công khai lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày 14/11/2018 — 14/12/2018 công khai lấy ý kiến trên trang cổng Thông tin điện tử của thị xã.

     Hình thức thu nhận ý kiến: Mọi ý kiến góp ý của đơn vị, tổ chức và cá nhân gửi về UBND thị xã Thuận An thông qua Phòng Văn hoá - Thông tin bằng Email (email: vhttthuanan@binhduong.gov.vn) hoặc Văn bản gửi trực tiếp về Phòng Văn hoá - Thông tin (địa chỉ: khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An); hoặc gửi trực tiếp bằng văn bản về UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Thuận An.

Số lượt truy cập

0 0 1 9 6 2 1 3 2