Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (14/11/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 5240

Cỡ chữ:

Hướng dẫn khai thuế đối với Hộ Kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019

Thực hiện Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế về công tác tuyên truyền chính sách thuế; Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh theo Quyết định số 2371/QĐTCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế. Chi cục Thuế thị xã Thuận An hướng dẫn khai thuế đối với Hộ Kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019 như sau:

1/ Khai thuế:

- Hộ kinh doanh (HKD) khai thuế khoán ổn định 1 lần/ năm theo tờ khai do Cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2018 đến ngày 05/12/2018.

- Doanh thu và mức thuế khoán năm 2019 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

*Mẫu tờ khai thuế bao gồm:

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

2/ Nộp hồ sơ khai thuế:

- HKD nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại trụ sở UBND xã, phường chậm nhất là ngày 15/12/2018.

- HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên, xã, phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

- HKD sử dụng hóa đơn quyền của Cơ quan thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý tại Đội KK-KTT và Tin học của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

3/ Hướng dẫn nộp thuế:

HKD nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo thông báo của Cơ quan Thuế. Thông báo của Cơ quan Thuế gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2019 hoặc ngày 20 hàng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm. Sau khi nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4/ Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán:

- Cơ quan Thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2018; Công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/01/2019.

- Địa điểm và hình thức công khai thông tin:

+ Dán niêm yết tài liệu công khai tại Đội KK-KTT và Tin học của Chi cục Thuế, UBND thị xã Thuận An, UBND xã, phường; Trụ sở Đội Thuế; Ban quản lý chợ; Trung tâm thương mại.

+ Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc Thị xã, phường, xã.

+ Đăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.

5/ Tiếp nhận ý kiến phản hồi:

HKD nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với Cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:

-Liên hệ trực tiếp với Đội thuế liên phường, xã.

- Liên hệ trực tiếp tại Đội KK-KTT và Tin học theo số điện thoại sau: 02743. 762294.

- Điện thoại đến bộ phận hỗ trợ người nộp thuế - Đội TTHT-NVDT: Số điện thoại 02743.760877;

- Gửi văn bản đến Cơ quan Thuế các cấp.

- Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của Chi cục Thuế được niêm yết công khai tại Đội KK-KTT và Tin học của Chi cục Thuế.


Số lượt truy cập

0 0 1 9 8 4 3 6 0