Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (19/06/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (Công ty TNHH Cung ứng Bách Khoa - Chi nhánh Bình Dương và Công ty TNHH Anh Khoa, phường Bình Chuẩn)

***   Xem chi tiết văn bản tại đây: Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (Công ty TNHH Cung ứng Bách Khoa - Chi nhánh Bình Dương và Công ty TNHH Anh Khoa, phường Bình Chuẩn).

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 4 0 9 0 0 0