Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Tư (24/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

THÔNG BÁO: Kế hoạch số 1078/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Bình Dương (đăng ký Sách Xanh)

*** Xem chi tiết văn bản tại đây:
1/ Kế hoạch số 1078/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024.
2/ Công văn số 1242/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về đề cử doanh nghiệp tham gia và cử đại diện tham gia Hội đồng tư vấn đánh giá cơ sở và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024.
3/ Mẫu phiếu đăng ký tham gia Sách Xanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
4/ Mẫu đề cử các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia Sách Xanh.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 8 9 3 9 3