Thông báo của cơ quan nhà nước

Thứ Hai (15/04/2024 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia* ** Xem chi tiết văn bản tại đây:

1/ Hướng dẫn thực hiện liên kết tài khoản với VNeID.
2/ Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương.


Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 4 1 8 9 4 6 8